รายละเอียดความเป็นมา

2537 ธุรกิจเริ่มต้น จากการเป็นตัวแทน IBC เคเบิ้ลทีวี ซึ่งคือ True visions ในปัจจุบัน โดยสำนักงานอยู่ที่บางนา ซึ่งเน้นการติดตั้งเป็นหลัก
2540 เริ่มมีความสนใจในตลาดจานดาวเทียม C-Band และได้เป็นตัวแทนจำหน่ายเสาอากาศและจานดาวเทียม PSI ภายใต้ชื่อ PSI SHOP สาขารังสิต-ปทุมธานี
2547 ได้เริ่มขยายสาขา 2 ที่ห้างสรรพสินค้าเซียร์รังสิต เพื่อเป็นช่องทางให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากขึ้น
2551 บริษัทฯได้มีการวางแผนการตลาด เพื่อให้เป็นที่รู้จักและจดจำของลูกค้ามากขึ้นในนาม SATS ภายใต้สโลแกน "ศูนย์รวมจานดาวเทียม...เพื่อคุณ " โดยเน้นจำหน่ายสินค้าที่ดีและมีคุณภาพภายใต้แบรนด์ต่างๆ อาทิเช่น dBy ,PSI ,IDEA-SAT , INFOSAT , GMM Z ,Dynasat , IPM ,DTV ฯลฯ "
2553 และได้มีการขยายสาขาเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสาขา เชียงใหม่ พัทยา กาญจนบุรี และ SATS EXPRESS กบินทร์บุรี เพื่อเป็นการเข้าถึงกลุ่มช่างและผู้ใช้ให้มากขึ้น
2556 เปิดสาขาเพิ่มอีก 2 สาขา คือ SATS EXPRESS สาขาเทพารักษ์ และจตุจักร
2557 เปิดสาขาเพิ่มอีก 2 สาขา คือ SATS EXPRESS สาขาเชียงราย(แม่สาย) และ SATS สาขาขอนแก่น เพื่อให้ครอบคลุมแก่กลุ่มช่าง และเพื่อให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนของประเทศไทย ซึ่งตอนนี้ SATSYSTEM ได้เปิดมาแล้วทั้งหมด 9 สาขาทั่วประเทศ

 

ผู้บริหาร

 

กรรมการผู้จัดการ : คุณปิยะศักดิ์ ทิพย์ทวีชาญ
ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ : คุณธีรพนธ์ โพธะยะ
ผู้จัดการสาขาพัทยา : คุณชวดล ตรีวิสูตร