sats.co.th บริการส่งสินค้าให้กับลูกค้าทั่วประเทศ ท่านสามารถวางใจได้ว่าท่านจะได้รับสินค้าในสภาพใหม่ และสมบูรณ์ที่สุด เนื่องจากเรามีการตรวจสอบสินค้าก่อนจัดส่ง ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาซึ่งจะทำให้สูญเสียเวลาในการส่งกลับไปกลับมาโดยไม่จำเป็น โดย sats.co.th มีวิธีการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าเลือกหลากหลายวิธี ดังต่อไปนี้ คือ

สำหรับลูกค้า ในเขตกรุงเทพฯ

sats.co.th มีบริการจัดส่งสินค้าสำหรับลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ ดังนี้

  1. ทางไปรษณีย์ พัสดุ, EMS (ชำระค่าสินค้าและค่าขนส่งโดยโอนเงินเข้าบัญชี) ***สินค้าที่เป็นจานดาวเทียม หรือสินค้าชิ้นใหญ่ไม่สามารถส่งทางไปรษณีย์ได้***
  2. โดยพนักงานส่งของ สำหรับสินค้าที่สามารถส่งทางรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (เก็บค่าสินค้าและค่าขนส่งปลายทาง) ***จานขนาดไม่เกิน 6 ฟุต (180 ซ.ม.) สามารถส่งทางรถจักรยานยนต์ได้***

ค่าขนส่งสำหรับลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ

ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง โดยคิดค่าขนส่งตามน้ำหนักและขนาดของสินค้ารวมกับกล่องบรรจุ และกรณีส่งโดยพนักงานส่งของ คิดในอัตราดังต่อไปนี้ คือ

  1. คิดค่าขนส่งในอัตรา 100 - 250 บาท ในเขต ดอนเมือง , ปทุมธานี , รังสิต และพื้นที่ไกล้เคียง
  2. คิดค่าขนส่งในอัตรา 300 บาทขึ้นไป (ไม่เกิน 500 บาท) ในเขต รอบนอก

***ในกรณีจัดส่งส่งทางรถยนต์ ค่าจัดส่งเริ่มต้นที่ 250 บาทขึ้นไป (ไม่เกิน 500 บาท)***
***ในกรณีสินค้าชิ้นเล็ก ทาง sats.co.th จะเลือกวิธีการส่งสินค้าเองตามความเหมาะสม***

สำหรับลูกค้า ต่างจังหวัด

sats.co.th มีการจัดส่งสินค้าสำหรับลูกค้าต่างจังหวัด ดังนี้

  1. โดยบริษัทขนส่ง (ชำระค่าสินค้าโดยโอนเงินเข้าบัญชี ) และเก็บค่าขนส่งปลายทาง บริษัทขนส่ง ที่ Sats.co.th ใช้บริการอยู่เป็นประจำ เช่น
บริษัทขนส่ง พื้นที่ให้บริการ โทรศัพท์ - สอบถาม
บริษัท เอ็น ที ซี รับ-ส่ง พัสดุด่วน จำกัด (NTC) เส้นทาง ภาคเหนือ, อีสาน, ตะวันออก 02-611-9582-4,
02-523-7042-46
บริษัท เซ้าท์เทิร์น ดีลิเวอรี่ เซอร์วิส จำกัด เส้นทาง ภาคใต้ 081-539-3339,
087-370-8787
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชาวลิน ทรานสปอร์ต เส้นทาง ภาคตะวันออก และภาคกลาง 02-943-5058
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรกริศน์ ทานสปอร์ต เส้นทาง ภาคเหนือตอนล่าง กทม. 086-763-8413,
พิษณุโลก 086-763-8413
บริษัท กิตติวัตร ทรานสปอร์ต จำกัด เส้นทาง ภาคอีสาน 085-013-7719,
02-987-0122

ค่าขนส่งสำหรับลูกค้าต่างจังหวัด

ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง โดยกรณีส่งทางบริษัทขนส่ง คิดค่าขนส่งตามน้ำหนักและขนาดของสินค้าตามที่บริษัทขนส่งกำหนด โดยส่วนใหญ่จะเก็บค่าส่งปลายทาง (ยกเว้นบางแห่ง)

ระยะเวลาในการรับสินค้า

ระยะเวลาในการรับสินค้า

  1. ทางไปรษณีย์ สำหรับการส่งสินค้าทางไปรษณีย์ด่วน EMS ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 1-2 วันทำการ (ยกเว้นต่างจังหวัด)
  2. ทางขนส่ง สำหรับการส่งสินค้าโดยบริษัทขนส่ง ลูกค้าจะได้รับสินค้าอย่างเร็วในวันรุ่งขึ้น หรือช้าสุดไม่เกิน 2 วันทำการ

***การส่งสินค้าทางไปรษณีย์ เหมาะกับสินค้าชิ้นเล็ก ๆ และน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก.***

หมายเหตุ
1. แจ้งโอนเงินก่อน 12.00 น. สามารถจัดส่งสินค้าได้ทันที ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่อยู่ต่างสาขา อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่ง 
2. กรณีที่ท่านแจ้งโอนเงินมาวันหยุด (วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) จะจัดส่งสินค้าให้ในวันทำการวันถัดไป
3. กรณีที่ลูกค้าไม่ได้แจ้งยืนยันการโอนเงินผ่านทางหน้าเว็บ รวมทั้งไม่ได้แนบไฟล์เอกสารมาพร้อมกับแจ้งการโอน อาจจะทำให้เกิดความล่าช้าในการตรวจเช็คยอดการโอน ส่งผลไปถึงความล่าช้าในการจัดส่งสินค้า

การตรวจรับสินค้า

การตรวจรับสินค้า

เมื่อสินค้าส่งถึงลูกค้า ให้ท่านตรวจสอบสภาพของกล่องบรรจุสินค้า หากกล่องบรรจุสินค้าชำรุด ฉีกขาดจากการขนส่ง กรุณาตรวจเช็คสินค้าทันที ถ้าสินค้าชำรุดเสียหาย กรุณาแจ้งให้ผู้ที่ส่งสินค้าทราบ และแจ้งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ท่านรับสินค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบในทุก ๆ กรณี หากไม่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการจัดส่ง