อุปกรณ์แยกสัญญาณดาวเทียม รุ่น dBy 4203-APN-00
100.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

dBy 4203-APN-00

ตัวแยก 3 ทาง แบบเหล็ก (ไม่มีหัว F) ความถี่ 5-2400 MHz ใช้แยกสัญญาณดาวเทียม

แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น